ValuePredict

Automatisk företagsvärdering

ValuePredict är en helautomatisk tjänst som värderar onoterade aktiebolag baserat på ett antal olika avancerade metoder, för att ge en så rättvisande bild som möjligt.

Värderingen baseras på den bokslutsdata som finns hos Bolagsverket.

Valuepredict.se drivs av företaget Yellow-Belly som sedan 2011 levererat finansiella analyser och beslutsstöd inom finanssektorn.

Leverans

Värderingen baseras på bokslutsdata från Bolagsverket och skickas direkt till din e-postadress i form av en rapport (pdf) som kan sparas och skrivas ut. I rapporten ingår värderingar baserat på ett antal algoritmer, en branschanalys och en konkurrentjämförelse.

Värdering

 Värderingsrapporten från ValuePredict erbjuder ett enkelt sätt att få tillgång till en kvalificerad värdering baserad på finansiell analys av bolaget, vilken kan ligga till grund för en fortsatt diskussion. Värderingen från ValuePredict ger en mycket kvalificerad genomlysning av ert företag och dess värde.

Intresserad? Va inte feg!

Vi på Yellow-Belly välkommnar alla företag att undersöka möjligheterna hos oss.