Kunder som vi hjälpt

Vi utvecklade ett skräddarsytt beslutsstöd inklusive en scoring-modell för automatiserat beslut om val av inkassoåtgärd. Systemet driftas i vår egna lösning RecoveryPredict.

Trafikförsäkringsföreningen

Vi tog fram kreditscoring-modeller för mobil- och bredbandskunder i Finland. Vi utvecklade också ett beslutsstöd som möjliggjorde lönsamhetsbaserade kreditbeslut.

Sonera OY

Vi utvecklade en kundunik kreditmodell för blankolån baserat på tidigare historiska utfall.

PayEx

Vi tog fram en segmenteringsmodell för Telemarketing för B2B.

Vendator

Vi stöttade vid uppgraderingen av deras egenutvecklade globala kreditbedömningssystem.

Scania

Vi utvecklade algoritmer för fingeravtrycksteknik i mobiltelefoner.

Precise Biometrics

Vi hjälpte till med riktlinjerna för hur ansökan för kreditmarknadstillstånd skulle göras.

Medical Finance

Vi tog fram idén till RänteKollen som uppskattar marginalkostnaden för bostadslån, baserat på bl.a. riskmodeller (IBR) och regelverket i bl.a. Basel II.

Villaägarna

Vi bidrog till en framtidsstudie kring autonomt beslutsfattande hos robotar.

Försvarets förskningsinstitut (FOI)

Här funderade vi bl.a. kring det klassiska problemet med urndragning utan återläggning.

Försvarets Materielverk (FMV)

Intresserad? Va inte feg!

Vi på Yellow-Belly välkommnar alla företag att undersöka möjligheterna hos oss.