RecoveryPredict

Kundunika inkasso-, churn-  och marknadsmodeller

Vi har även en lösning för drift och uppföljning av helt kundunika modeller som inte behöver samma realtidsprestanda som ett traditionellt kreditbeslut.

Det rör sig om modeller för inkasso, regelbundna analyser av fordringsstockar och hyresbestånd samt urval för marknadsföring.

Integrationen mot kunden sker via vanlig filöverföring och jobben körs automatiskt och övervakas kontinuerligt. I avtalet om utveckling och drift, ingår även löpande uppföljning och utvärdering samt rådgivning.

I praktiken blir vi våra kunders analysavdelning, dit de kan vända sig med små som stora frågor kring deras olika typer av affärbeslut, och få ett snabbt och kvalificerat svar.

I dagsläget har vi processat över 300 000 inkassobeslut och ökat återvinningen till våra kunder dramatiskt.

Intresserad? Va inte feg!

Vi på Yellow-Belly välkommnar alla företag att undersöka möjligheterna hos oss.