Produkter

Vår riktiga spetskompetens ligger inom statistisk modellering och matematisk optimering, det som brukar kallas för prediktiv analys och beslutstöd.

Vi erbjuder även allmänna statistiska och matematiska analyser samt optimering. Analyserna kan bl.a. användas som en extern benchmark för att utvärdera förbättringspotentialen i interna processer och resultat. Vi utvecklar också specialanpassade lösningar för olika typer av beslutsfattande för de tillfällen då er verksamhet är av en mera speciell karaktär. Vi erbjuder även rådgivning om hur ni bäst ska samla in, spara och utnyttja intern och extern data för att maximera det framtida värdet av investeringar i t.ex. datalager.

Vår expertis inom statistisk modellering och beslutsteori kan även med fördel användas för att på en strategisk nivå identifiera och objektivt analysera olika vägval.

Exempel på tillämpningar

  • kredit- och inkasso-scoring
  • analyser och modellering av marknadsdata, t.ex. för ökad ny-, mer- eller korsförsäljning
  • analys av test- och kvalitetsdata
  • val av åtgärder inom offentlig förvaltning samt förebyggande hälsovård
  • olika typer av pre-screening, risk- och överlevnadsanalyser samt klusteranalyser

Övriga tjänster

 Vid behov genomför vi även hela portfölj- och stockanalyser, t.ex. inför förvärv.

Vi är dessutom riktigt vassa på analysprogrammen R och Matlab/Simulink och ger kurser på förfrågan.

Är ni i behov av stöd vid själva implementeringen och driftsättning av olika typer av beslutsstöd och datalager, kan vi även hjälpa till med detta.

Intresserad? Va inte feg!

Vi på Yellow-Belly välkommnar alla företag att undersöka möjligheterna hos oss.